EMOGRAPHICS BUSINESS SOLUTIONS

Emotional intelligence in business

BOOK EN TID

Emographics

De sidste 20 år har der været stor fokus på vores mindset, vores tankevirksomhed – at have det rigtige mindset. At tænke de rigtige tanker har været udgangspunktet for ændring af adfærd, for at opnå succes i tilværelsen. Vi har dog indset, at hvis det var så let, at vores tanker kan ændre vores adfærd, skulle vi alle kunne tænke os til arbejdsglæde, motivation og handlekraft og aldrig have en dag, hvor vi føler os ved siden af os selv. Vi har konstateret, at faktum er at vi som mennesker, kan tænke alle de rigtige tanker og stadig ikke ændre vores grundtilstand og adfærd.

I Emographics har vi en emotionsbaseret tilgang til forandringsarbejde. Derfor arbejder vi med emotioner og følelser, som er dem, der er styrende for vores adfærd og mindset. Ved at træne og styrke vores følelsesmæssige

intelligens, skaber vi frihed og indsigter i vores liv, og herigennem lærer vi at mestre og forstå vores følelsesmæssige mønstre. Vi bliver bedre til, at håndtere udfordringer og modstand. Vi bliver bedre beslutningstagere, og vi får muligheden for at opbygge mere permanente, stærke ressourcefyldte og positive tilstande.

Fremtidens ledere og HR personale vil i højere grad arbejde med den følelsesmæssige intelligens i virksomhederne. Det bliver i fremtiden et væsentligt omdrejningspunkt i al ledelse og medarbejderudvikling. Alle menneskers adfærd er påvirket af deres følelsesmæssige tilstande og emotioner. Emographics har stor ekspertise i de forskellige tilstande, som påvirker erhvervslivets resultater i alle arbejdsprocesser, hvor der er involveret mennesker.

Emotional Mastery

Emographics er Danmarks førende virksomhed indenfor EQ ledelses- og medarbejderudvikling. Vi levere et kvantitativt og kvalitativt måleværktøj til tracking af følelsesmæssige mønstre samt kortlægning af dynamiske arketyper i forhold til personkarakteristik.

Vi skræddersyer virksomhedsløsninger til både store og små virksomheder.

Vores mission er at skabe endnu bedre trivsel på de danske arbejdspladser ud fra en Emografisk grundfilosofi. Følelser påvirker vores adfærd og dermed vores arbejdsglæde, motivation og handlekraft.

Emographics har udviklet et værktøj, som afdækker både de følelsesmæssige arketyper samt de følelsesmæssige mønstre- dynamiske ændringer over tid. Dette giver mulighed for at kortlægge medarbejderes nuværende ressourcer, herunder muligheder eller begrænsninger for en afdeling eller gruppes fulde potentiale. Vi ønsker at skabe succesfulde teams, vækst og arbejdsglæde. Derudover får virksomheden muligheden for, at forudse stress, opdage konflikter og utilfredshed, inden det bliver en udfordring i samarbjedet. Emographics skaber gensidig respekt og accept på arbejdspladsen, og er et unikt værktøj til dynamisk proaktiv ledelse.

Muligheder

Emographics arbejder primært med følelsesmæssig intelligens i virksomheder. Vi tilbyder et unikt HR- og ledelsesredskab, der styrker en leders evne til, at håndtere medarbejdere og deres udvikling.
Det giver også den enkelte medarbejder mulighed for, at få større indsigt i egne ressourcer og muligheder i samarbejdet i en gruppe.

Derudover får virksomheden synlighed over de ressourcer der er tilgængelige blandt medarbejderne, samt mulighed for at arbejde med den menneskelige ressourceallokering i en afdeling eller en gruppe.

Via tracking af medarbjedernes følelsesmæssige tilstande, får lederen en unik indsigt i, hvor der blokeres i en afdeling eller en virksomheds største potentiale og vækstmulighed.Via indsigt gennem rapporter af medarbejdernes følelser og emotioner, får lederen et unikt værktøj til, at arbjede med motivation og gruppedynamikker, medarbejdertilfredshed- og udvikling, samt styrke sammenhold, øge salg eller produktivitet i virksomheden.

Vi tilbyder et system, hvor det er muligt, via ugentlige test af medarbjederne, at tracke udviklingen, samt være proaktiv i al fremtidig drift af virksomheden.

 

 

 

SKAL VI KONTAKTE DIG?

Er du interesseret i at høre hvordan Emographics kan hjælpe din virksomhed med at frigøre ressourcer og udnytte virksomhedens vigtigeste energikilde- de ansattes fulde potentiale?

BLIV RINGET OP

Virksomhedsløsninger

Emographics’ business koncept er en unik mulighed for at sikre stabilitet, gennemsigtighed og proaktiv ledelse i hverdagen. Emographics supportere og hjælper både lederen og de ansatte i deres personlige udvikling og heri frigivelse af virksomhedens menneskelige ressourcer.
Vi har de sidste 15 år arbejdet intenst med stresshåndtering, depressioner, angst og med at opbygge og frigive menneskelige ressourcer. Vi har stor erfaring indenfor personlig udvikling og at rykke mennesker i en positiv retning.

 

Fremtidens ledere

Emographics business system er forud for sin tid, og henvender sig til fremtidens leder, som vil have et større fokus på EQ end IQ.

Fremtidens leder der ved, at medarbejdernes hverdagstrivsel er essentiel for virksomhedens udvikling og potentiale. At dynamisk, intuitiv ledelse er fundamentet for succes og arbejdsglæde. Og vigtigheden af, er at dyrke og træne den følelsesmæssige intelligens og bruge den som et stærkt og effektivt udviklingsværktøj.

 

EQ i virksomheder

Vi tilbyder månedlige analyser af resultaterne fra medarbejdernes test, som giver en dyb indsigt i afdelingens nuværende tilstand. Derudover tilbyder vi konsulentydelse til at håndtere afdelingens udvikling.

 

[vc_carousel]

Sankt Nikolaj vej 8, 3 sal / 1953 Frederiksberg C / [email protected] / Tlf. 28927885

Kontakt os her

Hvis du har et spørgsmål er du velkommen til at smide en besked her. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

© Emographics 2019

Log in with your credentials

Forgot your details?