Følelsesmæssig intelligens til performanceoptimering & øget trivsel

App, software og service for ledere & HR til performanceoptimering.

Emografisk Coaching

Bliv en af Danmarks dygtigste ledere inden for EQ lederskab med et personligt EQ Coaching forløb. Eller øg dine nøgle medarbejders performance med EQ træning.

EQ App & Software

 

EQ SaaS platform til kontinuerlig medarbejder- og ledelses-udvikling. Track og kortlæg EQ adfærd og mønstre, med udarbejdede følelsesmæssige strategier

Workshops & Foredrag

 

Vil du aktivt arbejde med følelsesmæssig intelligens i din organisation? Så er en workshop eller et foredrag relevant. Vi inddrager vores software og app system.

Følelsesmæssig mestring er nøglen i top-performance virksomheder

Verdensklasse ledere har en ting til fælles – De er følelsesmæssig intelligente. I dag fokuseres der I højere grad på EQ frem for IQ. Følelsesmæssig intelligente ledere og medarbejdere har højere produktivitet, større tilfredshed, bedre trivsel og højere engagement. 

Følelsesmæssig intelligens er din evne til at genkende, identificere og håndtere dine og andres emotioner. Herudover din evne til at føle empati og interagere i grupper. Vi har et psykologisk system og model over hvordan dine følelser og emotioner agerer.

Vi kortlægger og tracker dine 16 følelsesmæssige tilstande i vores software, der præcist fortæller dig hvor ressourcefuld du er på et givent tidspunkt, hvilke konkrete ressourcer du har til rådighed og hvor du præcist blokerer for dit fulde potentiale. Ikke nok? Vi giver dig værktøjerne og strategierne til at arbejde med din følelsesmæssige intelligens, din adfærd, mønstre og hvordan du mestre dine følelser.

Som leder lærer du hvordan du skaber en følelsesmæssig intelligent kultur, hvor dine medarbejdere har et følelsesmæssigt og mental sundere og rigere arbejdsliv, med passion, frihed og meningsfuldhed.   

Emotelligence

Følg medarbejderes udvikling
Få brochure

Emotelligence App og software

DIGITALT VÆRKTØJ TIL UDVIKLING AF FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS I ORGANISATIONER

Emographics er en platform til realtime måling og forbedring af medarbejdertrivsel og performanceoptimering, via følelsesmæssig intelligens.

Vi tilbyder en prognosticerings- og udviklings app til ledere, mellemledere, HR samt medarbejderstaben.

Foruden kontinuerligt at give et realtime indblik i medarbejderstabens trivsel, engagementet og tilfredshed, får lederen også værktøjerne til at optræne og udvikle medarbejdernes profiler og fremme meningsfuldheden i work flowet og forebygge stress.

Fjernledelse

Emotelligence er den usynlige lederassistent, uafhængig af fysisk placering. Velegnet som fjernledelsesværktøj.

Realtime måling

Emotional state testen fortæller præcis hvad der hæmmer dine medarbejdernes performance og trivsel.

Styrk teamet

Arketypetesten kortlægger medarbejdernes profiler ud fra deres aktive følelsesmæssige tilstande herunder ressourcer og udviklings-potentialer.

Involvér teamet

Lad medarbjederne være en aktiv del af deres egen udviklingsrejse og gruppeudvikling. Giv dem muligheden for at gøre ledelsen bedre.

Prognosticering

Emotelligence opfanger stress, utilfredshed og uengagement i opløbet, så sygemeldinger og opsigelser kan undgåes.

Proaktivitet

I får konkrete ledelsesstrategier og værktøjer ud fra medarbejderresultaterne. Det gør ledelsen dynamisk og proaktiv.

Teambuilding

Lad dine medarbejdere lærer hinanden bedre at kende og højne forstålsen af hinanden med følelsesmæssig intelligens. Høj EQ skaber højere team-performance. 

Undgå overraskelser

Emotelligence forudser problemerne før de opstår. Med en stærk EQ ledelse kan de håndteres på det tidlige stadie. Dét giver ledelsen et forspring.

Nemt, bekvemt og stor indsigt!

Emotional-map

w

Coaching

E-learning

Emo-archetype

1.

Medarbejder app til test og personlig udvikling

2.

Ledernes test-app til mellemledere og managers

3.

Dashboard med alle resultaterne og rapporterne fra testdeltagerne

Emografisk Business Coaching

For ledere & medarbejdere
Book forløb

Emografisk Business Coaching – for både medarbejdere og ledere

w

Coaching

Emografisk Coaching

Emografisk business coaching tager udgangspunkt i det enkelte menneske og hvert forløb et unikt. 

Med Emografisk coaching, får du unikke værktøjer, der i sidste ende skal være hjælp til selvhjælp. Vores fornemmeste opgave er, at gøre mennesker i stand til at udleve deres fulde potentiale og leve et meningsfyldt liv i fuld autenticitet.

Er Business Coaching for dig?

 • Du ønsker at opnå grounding og kunne være mere autentisk i dit liv.
 • Du ønsker at udvikle din følelsesmæssige intelligens og have bedre redskaber til at takle udfordringer i dit liv.
 • Du ønsker at genfinde glæden og den indre ro i dit liv.
 • Du ønsker at træne din følelsesmæssige intelligens og praktisere EQ i din ledelse.
 • Du ønsker at udvikle dig selv som leder, men bestemt også som menneske.
 • Du ønsker at styrke din følelsesmæssige modstandskraft og mentale mindset.

Emografisk Coaching Services

Vi tilbyder Emografiske coaching forløb med forskellig hensigt.  

Selvudvikling

Et godt farvel

EQ Ledelsesudvikling

s

Konflikthåndtering

Medarbejderudvikling

w

Teambuilding

Stress forløb

Sygdomsforløb

Læs om alle forløb og find det der passer bedst

Vi tilbyder skræddersyede løsninger, hvis du ikke føler at vores forløb passer helt til dig og dit behov.

Selvudvikling

Selvudviklingsforløbet er til dig, der ønsker at blive en bedre version af dig selv, gennem et indre arbejde med dig selv.

Du får lov til at undersæge og dykke ned i dig selv, på en måde du aldrig har oplevet før. Dette er en garanti. Vi benytter os i Emographics, nemlig ikke af almindelige coachende teknikker, men har et helt software system, der giver dig din egen rejse og selvudvikling med i lommen på farten.

Du får ikke kun coachende samtaler, men en model til teoretisk forståelse, tracking af dine følelser og emotioner via test på app og unikke redskaber ud fra lige netop dine udviklingspotentialer.  

Du får:

 • En unik selvindsigt og selvforståelse
 • ETP (Emotional training program) til træning af din følelsesmæssige intelligens.
 • Større selvværd og selvtillid
 • Unikke kommunikative fordele i dine relationer
 • Fundet ind til dit mest autentiske jeg
 • Lært dig selv at kende på en hel ny måde
 • Mange værktøjer og redskaber til selvhjælp

EQ Ledelsesudvikling

EQ Ledelsesudviklingsforløbet er for dig der ønsker at optræne og udvikle din følelsesmæssige intelligens, således at du bliver i stand til bedre at håndtere udfordringer, navigere i dine følelser, forstå dine følelsesmæssige programmeringer og hvorledes du kan om-programmere dem. Du får en unik selvindsigt og redskaber til at praktisere følelsesmæssig intelligens i din ledelsesstil.

Du får:

 • Større selvindsigt og selvforståelse
 • Optrænet din EQ og psykologiske knowhow
 • Bedre kommunikationsevner
 • Bedre selvværd og selvtillid
 • Karrierefremmende værktøjer til EQ ledelse
 • Unikke indsigter i menneskelig psykologi og forandringsprocesser
 • Ærligere relationer og høj autenticitet
 • Arbejdet med dine blokeringer og udviklingsområder
 • Kortlagt ressourcer og styrker

 

 

Medarbejderudvikling

Medarbejderudviklingsforløbet er for de nøglemedarbejdere der ønsker at udvikle sig selv og deres talenter, ressourcer og kompetencer. 

At blive et mere helt menneske med dyb selvindsigt, giver adgang til det uudnyttede potentiale der ligger gemt væk. Det fulde potentiale er hæmmet og blokeret af ubearbejdede traumer, uhensigtsmæssige følelsesmæssige programmeringer og et opdraget mindset. 

Dette forløbe hjælper med at:

 • Opdage dine talenter og unikke ressourcer
 • Forstå dig selv følelsesmæssigt og lære hvordan du mestre dine følelser
 • Blive en skarp kommunikator
 • Blive mere autentisk og et mere helt menneske
 • Forstå andre bedre og kunne aflæse folks følelsesmæssige responser
 • Om-programmere negative følelsesmæssige tilstande
 • Opbygge stærke positive følelsesmæssige tilstande
 • Frigive dit fulde potentiale

Stress forløb

Stressforløbet henvender sig til både ledere og medarbejdere der føler at deres stress hæmmer dem. Stress skal tages alvorligt, da det kan ende i sygemelding og et længerevarende forløb, for at komme helt tilbage. Stress kan med fordel tages i optrækket og der er heldigvis meget at gøre for at forebygge og komme stress til livs.

Dette forløb har fokus på at afhjælpe den følelsesmæssige stress der opleves i kroppen og påvirker psyken. 

Vores forløb har fokus på redskaber, værktøjer og følelsesmæssige omprogrammeringer, der afhjælper stress.

Derudover har vores forløb til formål at gøre klienten i stand til i fremtiden selv at håndtere stress og få håndter

Et godt farvel

Det kan være sådan at det er nødvendigt, at afskedige medarbejdere, der er værdsatte og gode aktiver for virksomheden.

Virkeligheden er den at tiden og verden er dynamisk og derfor sker der ofte strukturændringer der kan betyde at man må sige farvel til gode medarbejdere eller ledere.

Dette kan være et stort chok og være meget overvældende for både medarbejdere, kollegaer og den afskedigede.

Derfor kan det være en god investering at sende den afskedigede godt videre med et godt farvel.

De store omvæltninger kan være svære at håndtere på egen hånd og derfor tilbyder vi et efterforløb for den afskedigede, hvor formålet er at hjælpe med at komme ud af chokket, få bearbejdet skuffelsen og de andre svære følelser der følger med.

Det er vigtigt, at oparbejde mod og håb for en bedre fremtid, for at kunne slippe det gamle og starte det nye. 

Konflikthåndtering

På alle arbejdspladser kan der opstå konflikter. Vi er mennesker og derfor ikke altid enige om, hvordan tingene bør være. 

Er der en åben konflikt i teamet, vil dette gøre skade og desværre gør tiden ikke det de fleste tror. Konflikter forsvinder ikke fordi tiden går. Konflikter forsvinder ikke ved at forsøge at glemme og ignorere problemet.

Konflikter løses kun, ved at konflikten bliver taget. De fleste mennesker er dog konfliktskye og har det bedst med at lade konflikter leve i det skjulte. Dette bliver roden til meget ondt og derfor kan der være behov for professionel konflikthåndtering, hvor en uvildig konfliktmægler hjælper de inplicerede med at løse konflikten konstruktivt. 

Når konflikten er løst og alle partner er hørt, set og forstået, vil der igen kunne dannes grobund for godt samarbejde og psykisk arbejdsklima. 

Teambuilding

Teambuilding er mere end blot fysiske og praktiske løsningsopgaver som teamøvelse.

Det er vigtigt at forstå hinandens arbejdsmetoder og arbejdsgange for at øge den positive samarbejdsøvelse i jobbet. 

Det er dog i lige så høj grad vigtigt at forstå hinanden som mennesker, for at have et højt performende team og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vi som mennesker er alle forskellige og derfor kræver et velfungerende team en høj EQ (følelsesmæssig intelligens) der gør dem i stand til at aflæse sig selv og de andre i gruppen og handle proaktivt og intelligent i gruppen.

Vores følelser er styrende for vores adfærd og tanker, derfor vil et skift fra mentalt fokus til et følelsesmæssigt fokus i gruppen højde både performance og trivel. 

En høj EQ hos medarbejderne skaber:

 • Bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Tryghed & tydelighed
 • Autenticitet
 • Bedre og ærligere relationer
 • Mindre stress
 • Mindre risiko for sygemeldinger
 • Mindre sygefravær
 • Højere produktivitet

Dette forløb henvender sig til teams der ønsker at udvikle sig som gruppe og individuelt. Forløbet foregår som løbende workshops hvor medarbejderne deltager og udvikler sig sammen, med hianden. 

Sygdomsforløb

Sygdom kan ramme os alle. Nogle gange er sygdommen så svær at det kræver en sygemeldig. Når dette sker, er den implicerede ofte et sårbart sted, hvor det kan være svært at håndtere chokket og den pludselige forandring.

Som arbejdsgiver kan det være hårdt at stå tilbage med bekymring, uvished og magtesløshed. Derfor kan det være en god idé, at involvere sig bedst muligt med respekt for den sygemeldte og tilbyde hjælp med dette forløb.

De psykiske konsekvenser kan i nogle tilfælde være så svære for den implicerede, at det kan være en stor hjælp at have et terapeutisk forløb under sygdom.

 

Workshop & Foredrag

For ledere & medarbejdere
Kontakt os

Nysgerrig på følelsesmæssig intelligens?

Vi udbyder både foredrag og workshops indenfor følelsesmæssig intelligens. Er du nysgerrig på EQ til selvudvikling, eller hvordan man implementerer EQ i organisationer, i ledelsen og som en del af medarbejderudviklingen? Så er et inspirerende foredrag en god start på rejsen og en workshop endnu mere givende for en konkret gruppe, afdeling eller ledelsessteam. 

Følelsesmæssig intelligens i organisationer

Det er efterhånden bredt sig som almen viden, at EQ er ligeså vigtigt som IQ. I flere bancher faktisk vigtigere. Derfor har dette Inspirerende foredrag til hensigt, at give et klart billede af, hvordan man kan højne EQ i organisationer, med konkrete modeller og værktøjer, der kan implementeres med det samme. 

Følelsesmæssig intelligent ledelse

En af de vigtigste forudsætninger for at være en dygtig og succes leder er en høj EQ. Lederens evne til at forstå sig selv og medarbejdernes følelsesmæssige mønstre er nøglen til et højt performende team, men også i særdeleshed tilfredshed, glæde og loyalitet. Denne workshop for ledere, sætter skarpt fokus på, hvordan man som leder, træner og forstår adfærd EQ i en moderne organisation.

De Emotionelle Love

Vores følelser og emotioner følger altid nogle specifikke love. Dette er både en fordel og en ulempe. En ulempe fordi, manglende forståelse gør, at vi gang på gang oplever de samme udfordringer og frustrationer, vi kan opleve at sidde fast og føle os låst i gamle følelsesmæssige mønstre. En fordel fordi, når vi forstå de Emotionelle Love og ved hvordan vi bruger dem proaktivt i vores liv, får vi en unik mulighed for at kunne leve et frit liv, hvor du er styrmand på dit eget skib. Hvor du ved hvordan du sejler, både i medvind, modvind, store bølger og stærk strøm.   

Emotional State Model

Modellen over de 16 følelsesmæssige tilstande, vi som mennesker kan befinde os i, der udgør vores indre følelsesliv og dermed vores oplevelser, indtryk, erfaring og adfærd

Her finder du en kort beskrivelse af hver tilstand. Hvis du vil vide mere om de følelsesmæssige tilstande kan du se videoen eller downloade vores app, hvor du kan få kortlagt dine unikke tilstande og hvad det betyder for dit liv lige nu.

Positive tilstande vs. Negative tilstande

Peak

Peak tilstanden er din lykkemåler. Den beskriver i hvor høj grad du føler glæde og lykke i dit liv. Peak er det højeste state og alle energier her er healende og indsigtsgivende.

Inspiration

Inspiration tilstanden omhandler ens kreative evner og hvor inspireret man føler sig. Det er på disse states at ideer fødes. Inspiration states er en vigtig kilde til al form for fremdrift.

Action

Action tilstanden beskriver vores fysiske energi og vores evne til at handle. Det er her hvor tanker og følelser bliver realiseret i verden.

Motivation

Motivation er den tilstand som er opbyggende. Alt hvad vi gør bunder i en eller anden form for motivation – en følelsen af lyst og sult.

Acceptance

Acceptance er den tilstand man befinder sig i, når man håndtere problemer, udfordringer eller uventede ting. Det er din evne til at være i flow.

Contact

Contact er den tilstand som handler om evnen til at være nærværende og kunne mærke ens følelser og krop.

Love

Love tilstanden er helt igennem fantastisk. Kærlighed er noget der skal komme indefra og skal findes i en selv. Denne tilstand fortæller noget om dit selvværd, egenvurdring og egenkærlighed.

Hope/Faith

Hope/Faith er vitale states. Det er disse states der samler os op fra det mørkeste sted inde i os selv. De fortæller noget om din evne til at turde tro og håbe.

Demolition

Demolition er den tilstand der forhindrer os i at være glade lang tid af gangen. Det er vores realisme sygdom, vores indre pessimisme. Det er vores evne til at være kritisk og se hullerne i osten. 

Shame

Shame er den tilstand som forhindre os i at nå eller blive på Inspirations states. Disse states handler i stor grad om at miste sig selv i sin egen dom af sig selv. Det er din indre kritikker, der vurdere om du er god nok og passer ind i gruppen. 

Fear

Fear tilstanden genkender alle. Den handler om at være bange eller angst. De fleste mennesker gør alt for at undgå disse states.

Obligation

Obligation er den tilstand der handler om at føle sig forpligtet eller nødsaget til. For mange hænger denne tilstand sammen med ansvarsfølelsen.

Shock/Confusion

Shock/Confusion er den tilstand der handler om erkendelsen af, at den virkelighed man troede var virkelig, pludselig ikke er det. Det er her man føler sig forvirret og har svært ved at navigere.

Conflict

Conflict er den tilstand der handler om, at vores indre konflikter bliver til vrede eller sorg, som ikke længere kan holdes i kroppen. 

Destruction

Destruction tilstanden er der hvor Jeg’et bliver nedbrudt, således at et nyt kan genopstå. Den del af Jeg’et der ikke længere kan eksistere på grund af virkeligheden, ødelægges. Det er her man oplever at blive selvdestruktiv og med vilje ødelægger for en selv, både bevidst og ubevidst. 

Zero

Zero tilstanden beskrives bedst som en måling for ulykkelighed. Det er graden af hvor slemt man har det. Zero states føles som bunden af bunden. Det er her man er opgivende, håbeløs og giver slip.

De 16 Emotionelle Arketyper

Her finder du en kort beskrivelse af hver Dynamisk Arkeype. Hvis du vil vide mere om de følelsesmæssige Dynamiske Arketyper, finder du testen og hele personlighedsanalysen i vores app. Du får kortlagt både en positiv og negativ arketype.

Adventurers – De positive arketyper i Elevation (Udviklingsklassen)

Peak Person (Optimisten)

Peak Person (Optimisten)

Generelt

Karismatisk
Empatisk
Sympatisk
Glad / Fredfyldt
Nysgerrig
Autentisk
Kærlig
Intuitiv
Inspirerende
Balance / Indre Ro
Frihed

Inspirator (Idémageren)

Inspirator (Idémageren)

Generelt

Inspirerende
Kreativ
Følsom / Intuitiv
Passioneret
Sansende
Kommunikativ
Løsningsorienteret
Sensitiv / Nærtagende
Formidler
Konceptskabende
Kunstner

Actionisten (Den Handlekraftige)

Actionisten (Den Handlekraftige)

Generelt

Handlekraftig
Energiske / Impulsiv
Utålmodige
Mindre snak mere handling
Fysiske
Målrettede
Initiativrige
Sporty / Leg
Sort humor
Konkurrencemenneske
Risikovillig

Motivator (Entertaineren)

Motivator (Entertaineren)

Generelt

Lyststyret / Behovsstyret
Passioneret
Godhjertet / Givende
Sanselig / Forfængelig
Loyal
Humoristisk
Initiativrig / Sulten
Coach / Mentor
Stolt
Temperament
Successtyret

Ambassadors – De positive arketyper i Core (Modstandkraftklassen)

Acceptor (Kaos-piloten)

Acceptor (Kaos-piloten)

Generelt

Kaospilot / Stærk
Omstillingsparat
Drama søgende
Overblik / Mental
Naturlig Leder
Navigator
God Situationsfornemmelse
Forudseende
Strategisk
Vedholdende
Rolig / Afbalanceret

Contactionist (Den Autentiske)

Contactionist (Den Autentiske)

Generelt

Autentisk / Tydelig 
Stærk
Følsom / Empatiske 
Klart-følende
Kontaktsøgende / Indfølende
Kommunikative
Retfærdighedssøgende
Talsmand
Kærlig / Nærværende
Troværdig 
Stabil

Lovenisten (Charmøren)

Lovenisten (Charmøren)

Generelt

Livsnyder
Flirtende
Højt selvværd
Social / Nærværende
Empatisk
Fantasifuld
Chamerende
Æstetisk
Selvfed
Selvtillid / Selvværd
Teamplayer

Hopenisten (Den Visionære)

Hopenisten (Den Visionære)

Generelt

Drømmende
Overlever
Stædig
Hård udadtil
Hen-i-mod orienteret
Optimist
Visionær
Stærk
Redder
Værdighed
Stolt

Protectors – De negative arketyper i Inhibitor (Beskyttelsesklassen)

Demolitioner (Kritikeren)

Demolitioner (Kritikeren)

Generelt

Realist
Fejlfinder
Mental
Kildekritisk
Risikovurderer
Pessimist
Kritiker
Jantelov
Stærke kommunikativ evner
Skeptisk
Velovervejet

Shamenist (Perfektionisten)

Shamenist (Perfektionisten)

Generelt

Skamfuld
Skyldig
Perfektionist
Selvkritisk
Sarkastisk
Forstående
Hjælpsom
Kærlig
Humørsvingende
Utroværdig
Grænseløs

Fearnisten (Den Bekymrede)

Fearnisten (Den Bekymrede)

Generelt

Frygtstyret
Angstfuld
Ængstelig 
Bekymret
Tænker
Spekulerende
Stresset / Træt
Deprimeret
Ikke nærværende
Projektiv
Manglende handlekraft

Obligator (Den Pligtstyret)

Obligator (Den Pligtstyret)

Generelt

Drevet af ansvar
Ansvarlige forpligtelser
Forpligtet
Kontrolleret
Stresset
Præcis
Hårdtarbejdende
Beregner alt i tide
Økonomisk pres
Nødt til / Skal
Burde-isme (Burde)

Defenders –  De negative arketyper i Entropy klassen (Afvikling)

Confusionist (Den Forvirrede)

Confusionist (Den Forvirrede)

Generelt

Forvirret / Desorienteret
Faret vild
Indre dialog
Ved ikke
Passiv
På den ene side, på den anden
Godhjertet
Søger bekræftelse i alt
Ude af balance
Ubeslutsomhed
Distraheret

Conflictor (Den Indebrændte)

Conflictor (Den Indebrændte)

Generelt

Intern konflikt
Sorg / Krænket
Stress
Stædig / Regid / Krakilsk
Søger af alliancer
Jaloux
Lunefuld / Passiv aggressiv
Overspringshandlinger
Usamarbejdsvillig
Vred / Gal / Irriteret
Fornærmet

The Destructor (Sabotøren)

The Destructor (Sabotøren)

Generelt

Destruktiv / Selvdestruktiv
Deprimeret
Hadsk
Energidrænet
Introvert / Isoleret
Utålmodig
Lavt selvværd
Ensom / Eksklusion
Skubber væk / Trækker sig
Føler sig ikke accepteret
Udelader sig selv

The Zeronist (Den Håbløse)

The Zeronist (Den Håbløse)

Generelt

Forladt
Håbløshed
Humørdræber / Negativ
Træt / Drænende
MOOD Swinging
Aggressiv
Ultimativ / Sort og hvid
Overgivelse
Træde tilbage
Pessimistisk
I fortvivlelse

Emografisk coaching er meget anderledes!

{

Det er en meget anderledes form for coaching hvor både jeg som menneske bliver klogere på psykologi og EI, men samtidig også får unikke redskaber til at forstå og håndtere andre mennesker. Jeg synes bestemt at det hjælper mig både i mit arbejde, men også i særdeleshed i mit liv generelt.

- Søren Elleby Sørensen

Network Specialist

Bliv kontaktet

Ønsker du at vi kontakter dig? Vi bestræber os på at svare dig indenfor 24 timer.

Adresse

Store Kirkestræde 3, 3.th
1073 København k

Ring på

(+45) 25 15 13 78
(+45) 28 92 78 85

E-motions app

De Emotionelle Love

Emografisk Terapi forløb

Få din egen Emografiske terapeut og book dit forløb. Læs alt om Emografisk Terpi her.

Opdag hvad dine følelser forsøger at fortælle dig, hvor de guider dig hen, og lær den skjulte intelligens

Emotional Hacking Program

Ansøg om dit Emotional Hacking Program. Et 3-6 måneders online forløb, hvor du lærer at hacke dine følelser og kode dig selv til SUCCES, KÆRLIGHED og PERSONLIG POWER! Du lærer at træne dine følelser på samme måde som du træner din krop til at blive stærk, sund og modstandsdygtig!

Certificerede hos os

Emografisk Psykoterapeutuddannelse

Emolog uddannelse