Emografisk business coaching

For medarbejdere & ledere

Emografisk Business Coaching – for både medarbejdere og ledere

w

Coaching

Emografisk Coaching

Emografisk business coaching tager udgangspunkt i det enkelte menneske og hvert forløb et unikt.

Med Emografisk coaching, får du unikke værktøjer, der i sidste ende skal være hjælp til selvhjælp. Vores fornemmeste opgave er, at gøre mennesker i stand til at udleve deres fulde potentiale og leve et meningsfyldt liv i fuld autenticitet.

Er Business Coaching for dig?

 • Du ønsker at opnå grounding og kunne være mere autentisk i dit liv.
 • Du ønsker at udvikle din følelsesmæssige intelligens og have bedre redskaber til at takle udfordringer i dit liv.
 • Du ønsker at genfinde glæden og den indre ro i dit liv.
 • Du ønsker at træne din følelsesmæssige intelligens og praktisere EQ i din ledelse.
 • Du ønsker at udvikle dig selv som leder, men bestemt også som menneske.
 • Du ønsker at styrke din følelsesmæssige modstandskraft og mentale mindset.

Emografisk Coaching Services

Vi tilbyder Emografiske coaching forløb med forskellig hensigt.

Selvudvikling

Et godt farvel

EQ Ledelsesudvikling

s

Konflikthåndtering

Medarbejderudvikling

w

Teambuilding

Stress forløb

Sygdomsforløb

Læs om alle forløb og find det der passer bedst

Vi tilbyder skræddersyede løsninger, hvis du ikke føler at vores forløb passer helt til dig og dit behov.

Selvudvikling

Selvudviklingsforløbet er til dig, der ønsker at blive en bedre version af dig selv, gennem et indre arbejde med dig selv.

Du får lov til at undersæge og dykke ned i dig selv, på en måde du aldrig har oplevet før. Dette er en garanti. Vi benytter os i Emographics, nemlig ikke af almindelige coachende teknikker, men har et helt software system, der giver dig din egen rejse og selvudvikling med i lommen på farten.

Du får ikke kun coachende samtaler, men en model til teoretisk forståelse, tracking af dine følelser og emotioner via test på app og unikke redskaber ud fra lige netop dine udviklingspotentialer.  

Du får:

 • En unik selvindsigt og selvforståelse
 • ETP (Emotional training program) til træning af din følelsesmæssige intelligens.
 • Større selvværd og selvtillid
 • Unikke kommunikative fordele i dine relationer
 • Fundet ind til dit mest autentiske jeg
 • Lært dig selv at kende på en hel ny måde
 • Mange værktøjer og redskaber til selvhjælp

EQ Ledelsesudvikling

EQ Ledelsesudviklingsforløbet er for dig der ønsker at optræne og udvikle din følelsesmæssige intelligens, således at du bliver i stand til bedre at håndtere udfordringer, navigere i dine følelser, forstå dine følelsesmæssige programmeringer og hvorledes du kan om-programmere dem. Du får en unik selvindsigt og redskaber til at praktisere følelsesmæssig intelligens i din ledelsesstil.

Du får:

 • Større selvindsigt og selvforståelse
 • Optrænet din EQ og psykologiske knowhow
 • Bedre kommunikationsevner
 • Bedre selvværd og selvtillid
 • Karrierefremmende værktøjer til EQ ledelse
 • Unikke indsigter i menneskelig psykologi og forandringsprocesser
 • Ærligere relationer og høj autenticitet
 • Arbejdet med dine blokeringer og udviklingsområder
 • Kortlagt ressourcer og styrker

 

 

Medarbejderudvikling

Medarbejderudviklingsforløbet er for de nøglemedarbejdere der ønsker at udvikle sig selv og deres talenter, ressourcer og kompetencer. 

At blive et mere helt menneske med dyb selvindsigt, giver adgang til det uudnyttede potentiale der ligger gemt væk. Det fulde potentiale er hæmmet og blokeret af ubearbejdede traumer, uhensigtsmæssige følelsesmæssige programmeringer og et opdraget mindset. 

Dette forløbe hjælper med at:

 • Opdage dine talenter og unikke ressourcer
 • Forstå dig selv følelsesmæssigt og lære hvordan du mestre dine følelser
 • Blive en skarp kommunikator
 • Blive mere autentisk og et mere helt menneske
 • Forstå andre bedre og kunne aflæse folks følelsesmæssige responser
 • Om-programmere negative følelsesmæssige tilstande
 • Opbygge stærke positive følelsesmæssige tilstande
 • Frigive dit fulde potentiale

Stress forløb

Stressforløbet henvender sig til både ledere og medarbejdere der føler at deres stress hæmmer dem. Stress skal tages alvorligt, da det kan ende i sygemelding og et længerevarende forløb, for at komme helt tilbage. Stress kan med fordel tages i optrækket og der er heldigvis meget at gøre for at forebygge og komme stress til livs.

Dette forløb har fokus på at afhjælpe den følelsesmæssige stress der opleves i kroppen og påvirker psyken. 

Vores forløb har fokus på redskaber, værktøjer og følelsesmæssige omprogrammeringer, der afhjælper stress.

Derudover har vores forløb til formål at gøre klienten i stand til i fremtiden selv at håndtere stress og få håndter

Et godt farvel

Det kan være sådan at det er nødvendigt, at afskedige medarbejdere, der er værdsatte og gode aktiver for virksomheden.

Virkeligheden er den at tiden og verden er dynamisk og derfor sker der ofte strukturændringer der kan betyde at man må sige farvel til gode medarbejdere eller ledere.

Dette kan være et stort chok og være meget overvældende for både medarbejdere, kollegaer og den afskedigede.

Derfor kan det være en god investering at sende den afskedigede godt videre med et godt farvel.

De store omvæltninger kan være svære at håndtere på egen hånd og derfor tilbyder vi et efterforløb for den afskedigede, hvor formålet er at hjælpe med at komme ud af chokket, få bearbejdet skuffelsen og de andre svære følelser der følger med.

Det er vigtigt, at oparbejde mod og håb for en bedre fremtid, for at kunne slippe det gamle og starte det nye. 

Konflikthåndtering

På alle arbejdspladser kan der opstå konflikter. Vi er mennesker og derfor ikke altid enige om, hvordan tingene bør være. 

Er der en åben konflikt i teamet, vil dette gøre skade og desværre gør tiden ikke det de fleste tror. Konflikter forsvinder ikke fordi tiden går. Konflikter forsvinder ikke ved at forsøge at glemme og ignorere problemet.

Konflikter løses kun, ved at konflikten bliver taget. De fleste mennesker er dog konfliktskye og har det bedst med at lade konflikter leve i det skjulte. Dette bliver roden til meget ondt og derfor kan der være behov for professionel konflikthåndtering, hvor en uvildig konfliktmægler hjælper de inplicerede med at løse konflikten konstruktivt. 

Når konflikten er løst og alle partner er hørt, set og forstået, vil der igen kunne dannes grobund for godt samarbejde og psykisk arbejdsklima. 

Teambuilding

Teambuilding er mere end blot fysiske og praktiske løsningsopgaver som teamøvelse.

Det er vigtigt at forstå hinandens arbejdsmetoder og arbejdsgange for at øge den positive samarbejdsøvelse i jobbet. 

Det er dog i lige så høj grad vigtigt at forstå hinanden som mennesker, for at have et højt performende team og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vi som mennesker er alle forskellige og derfor kræver et velfungerende team en høj EQ (følelsesmæssig intelligens) der gør dem i stand til at aflæse sig selv og de andre i gruppen og handle proaktivt og intelligent i gruppen.

Vores følelser er styrende for vores adfærd og tanker, derfor vil et skift fra mentalt fokus til et følelsesmæssigt fokus i gruppen højde både performance og trivel. 

En høj EQ hos medarbejderne skaber:

 • Bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Tryghed & tydelighed
 • Autenticitet
 • Bedre og ærligere relationer
 • Mindre stress
 • Mindre risiko for sygemeldinger
 • Mindre sygefravær
 • Højere produktivitet

Dette forløb henvender sig til teams der ønsker at udvikle sig som gruppe og individuelt. Forløbet foregår som løbende workshops hvor medarbejderne deltager og udvikler sig sammen, med hianden. 

Sygdomsforløb

Sygdom kan ramme os alle. Nogle gange er sygdommen så svær at det kræver en sygemeldig. Når dette sker, er den implicerede ofte et sårbart sted, hvor det kan være svært at håndtere chokket og den pludselige forandring.

Som arbejdsgiver kan det være hårdt at stå tilbage med bekymring, uvished og magtesløshed. Derfor kan det være en god idé, at involvere sig bedst muligt med respekt for den sygemeldte og tilbyde hjælp med dette forløb.

De psykiske konsekvenser kan i nogle tilfælde være så svære for den implicerede, at det kan være en stor hjælp at have et terapeutisk forløb under sygdom.

 

Emografisk coaching er meget anderledes!

{

Det er en meget anderledes form for coaching hvor både jeg som menneske bliver klogere på psykologi og EI, men samtidig også får unikke redskaber til at forstå og håndtere andre mennesker. Jeg synes bestemt at det hjælper mig både i mit arbejde, men også i særdeleshed i mit liv generelt.

- Søren Elleby Sørensen

Network Specialist

Bliv kontaktet

Ønsker du at vi kontakter dig? Vi bestræber os på at svare dig indenfor 24 timer.

Adresse

Store Kirkestræde 3, 3.th
1073 København k

Ring på

(+45) 25 15 13 78
(+45) 28 92 78 85

Translate »