fbpx

Foredrag / kursus

Følelsesmæssig intelligens i erhvervslivet

Foredrag om følelsesmæssig intelligens

Et foredrag om følelsesmæssig intelligens kan være det første skridt henimod at blive mere bevidst om sig selv, ens kollegaer og liv generelt. Det er muligt at bruge vores Emologic softwaren i foredraget, hvor vi inkluderer teamets resultater som en del af oplægget. Med brug af Emologic fås en overordet analyse af mental health og den emotionelle tilstand. Dette betyder at hver deltager får egne unikke rapporter og indsigter via app og det samlede billede bliver præsenteret for alle deltagerne. 

Det er efterhånden bredt sig som almen viden, at EQ er ligeså vigtigt som IQ, hvis ikke vigtigere. Studier understøtter en klar sammenhæng mellem følelsesmæssig intelligens (EQ) og organisatorisk trivsel i virksomheder. Når medarbejdere og ledere har en høj følelsesmæssig intelligens, styrkes kommunikationen, sammenholdet, empatien øges.

Derfor er den følelsesmæssige intelligens så vigtig

EQ – Den primære succesfaktor for highperformance teams

Følelsesmæssig intelligent ledelse – Kom med i eliten af verdens dygtigste ledere.

Webinar serie, et mini kursus i følelsesmæssig intelligens

For mange virksomheder, foreninger og organisationer er muligheden for at tilbyde et online kursus i form af et webinar en oplagt mulighed for at inspirere og tilbyde ny læring og udvikling.

Webinarer er blevet det mest populære online læringsformat. Webinarer giver en engagerende og interaktiv måde at levere indhold til et live publikum. Det er også en fantastisk måde at gøre det nemt for deltagerne, når det passer dem. 

Baseret på nyeste forskning og Emographics’ digitale platform Emologic, præsenteres en banebrydende ny måde at forstå, bruge og træne den følelsesmæssige intelligens. Webinarserien er derfor interaktiv, hvor alle deltagere har mulighed for at bruge appen der kortlægge deres unikke følelsesmæssige DNA og arketype, og giver dybe indsigter i sig selv, hvor man hæmmer og blokerer for ens eget fulde potentiale, og hvilke unikke ressourcer der er tilgængelige.
Derudover præsenteres unikke værktøjer til, hvordan man kan arbejde med resultatet for at styrke den følelsesmæssige intelligens, bevidsthed og personlige strategier.

Følelsesmæssig intelligens er en af de mest afgørende færdigheder for ledelse, personlig gennemslagskraft og succes. Det er også en af de mest undervurderede færdigheder at lære og mestre.  Dette informative webinar om følelsesmæssig intelligens lærer deltagerne, hvordan man håndterer egne følelser, hvordan man identificerer andres følelser, hvordan man forstår følelsesmæssige reaktioner i vanskelige situationer, og hvordan man bruger og træner den følelsesmæssige intelligens.

Emologic SaaS

Det er muligt at iværksætte forløb, for at opnå en positiv udvikling i såvel de berørte medarbejdere- som organisationens emotionelle intelligens. Det videre formål er at opnå en bedre fungerende organisation, bedre selvindsigt på såvel individ- som organisationsniveau og ligeledes indsigter der kan bruges til at øge medarbejdertilfredshed og reducere uønsket personaleomsætning og sygefravær.

Projektet vil basere sig på brugen af systemet Emologic, som introduceres og bringes i anvendelse efter aftale. Indsigterne vil give de enkelte medarbejdere personlig og anonym rådgivning på områder der kan forbedre deres EQ, og virksomheden vil ligeledes få rapportering på afdelings- og virksomhedsniveau, til brug for det videre arbejde med organisationen.

Projektet vil blive gennemført med brug af workshops og lederudvikling til træning af EQ og til udarbejdelse af handleplaner gennem processen. Dertil kommer løbende kvartalsrapporter, der påviser progressionen og målretter indsatsen.

Bliv kontaktet

Har du spørgsmål eller forespørgsler? Vi bestræber os på at svare dig indenfor 24 timer.

Adresse

Store Kirkestræde 3, 3.th
1073 København k

Ring på

(+45) 25 15 13 78
(+45) 28 92 78 85

Translate »