blog

Følelsesmæssig intelligens

Går du mest op i medarbejdertilfredshed eller glæde?

af | jul 28, 2022 | Business

Der er stor forskel på udbyttet!

Vi er vant til at fokusere på medarbejdertilfredsheden, og de fleste virksomheder har også en årlig måling for at vurdere niveauet. Medarbejdertilfredsheden kan kortlægges efter medarbejdernes tilfredshed med deres løn, arbejdstilling, massageordninger, kantine, fleksible arbejdstider og opgaver. Som leder kan du ofte øge tilfredsheden ved at betale for det. Et kursus, en ny kontorstol eller en højere løn.

Men tilfredshed er ikke lig med glæde. Tilfredshed er en mental overvejelse af, om det, jeg synes, jeg fortjener, også er blevet givet til mig. At min forventning til min egen indsats og værd afspejles i, hvad jeg får fra min arbejdsgiver.

Glæde derimod er en følelsesmæssig indre oplevelse af arbejdspladsen, lederen, kollegaerne og arbejdsopgaverne. Bliver jeg hørt, set, mødt og forstået?

Bliver jeg glad ved tanken om at gå på arbejde, føler jeg, at mit arbejde er meningsfuldt for mig, arbejder jeg med min passion, og er jeg motiveret til at skabe resultater? Har jeg det godt med min leder og mine kolleger? Er jeg tryg i relationerne? Er jeg håbefuld for fremtiden, og kan jeg udleve mit fulde potentiale?

Du kan have meget tilfredse medarbejdere, uden at glæden er stor.

Hvad skaber de mest effektive, engagerede og loyale medarbejdere? Tilfredshed eller glæde?

De virksomheder, der måler medarbejdernes følelsesmæssige oplevelser og ikke kun om de er tilfredse med løn- og arbejdsvilkår, oplever en markant forbedring på bundlinjen.

Glade medarbejdere er de mest loyale, produktive og giver de mest tilfredse kunder – hvorfor? Fordi vores følelser styrer vores adfærd, og de smitter! Når vi er glade, har vi livsglæde. Når vi er glade, har vi indre fred og ro. Når vi er glade, har vi mere energi. Når vi er glade, løser vi udfordringer og problemer lettere. Når vi er glade, er vi optimistiske og ikke pessimistiske.

De følelsesmæssige oplevelser kan måles og bruges strategisk. Indsigterne er med til at lave de RIGTIGE indsatser, som ikke koster på bankkontoen, men er en menneskelig investering i hinanden og en ægte interesse for vores følelsesmæssige velvære.

De ledere, der er modige nok til at fokusere på følelser frem for materielle goder og tilfredshed, får også de mest loyale og engagerede medarbejdere, og det kan ses både på bundlinjen, i samarbejdet, i kundetilfredsheden og organisationens sundhed.

0 kommentarer

Logikken i følelser

Logikken i følelser

https://youtu.be/LXrx9kK7SRk Der er logik i dine følelser! Dine følelser er hverken ulogiske eller irrationelle - de følger et system. Vores følelser og emotioner er meget intelligente. De er vores feedback system, der hele tiden fortæller os, som det vi gør er godt...

Jeg er IKKE sur!

Jeg er IKKE sur!

En stor del af følelsesmæssig intelligens handler om at kende forskel på følelser og deres nuancer. For mange mennesker er oplevelsen af at være vred, sur eller irriteret den samme. De ser og mærker det på andre og i sig selv. De ser en farve i stedet for nuancer, og...

Ord har magt!

Ord har magt!

Ord har magt! Vores ord er ikke bare ord. De ord, vi vælger at bruge, har indflydelse på adfærd og på den effekt, vi ønsker. Ord er ikke tilfældige, og ord har magt. Vi kan påvirke og skabe effekter med de ord, vi vælger at bruge. Vi kan bruge ord med bevidsthed og...

Translate »