De 16 Emotionelle tilstande & Arketyper

Emotional State Model er modellen over de 16 følelsesmæssige tilstande du kan befinde dig i. Modellen er intelligent opbygget i en specielt system, der viser følelsers dybdepsykologiske mekanismer og logik. Når du forstår modellen, forstår du også hvordan dine følelser fungerer, hvad du skal være opmærksom på og hvilke ressourcer hver tilstand giver dig.

Modellen tager udspring fra Emografi som er læren om emotioner og aflæsning af følelsesmæssige tilstande. Herunder følelsesmæssige programmeringer, ændringer og følelsers logik. Emografien er både en teori, filosofi og praktisk metode til forandringsarbejde.

Forskningen slår fast at en høj følelsesmæssig intelligens (EQ) er en vigtigere egenskab til et lykkeligt liv end IQ. At have en høj EQ, giver enormt mange fordele i livet. Med en høj EQ, bliver du bedre til at tage beslutninger der er rigtige for dig, du bliver dygtigere til at kommunikere, mere autentisk og så bliver du langt bedre til at forstå, hvad andre føler og hvorfor de agerer på bestemte måder.

Du bliver ligeledes gjort fri i forhold til provokationer. Du forbliver rolig i stressede situationer og bliver god til at håndtere pres og stress. Din forandringsparathed og omstillingsevne bliver elimiment og du kan indgå i nære og dybe relationer nemmere.

Nedenfor ser du Emotional State Model. Til venstre ser du de 8 positive tilstande og til højre de 8 negative tilstande. De positive og negative tilstande står overfor hinanden, som hinandens modpoler.
Den positive tilstand kan ikke være fuld aktiveret, hvis den negative modpol er aktiveret. De hæmmer hinanden.
Jo stærkere dine positive tilstande er, jo bedre kan du håndtere og modarbejde de negative.

Eksempelvis: Hvis du er høj i Motivation, vil du bedre kunne leve ud fra lyst, passion og drive, og din Obligation vil hele tiden blive nedkæmpet, så du ikke lader dig styre af forpligtelse, nødt til, skal, burde og overansvar.

Du kan se videoen omkring modellen flere gange, for at blive helt skarp på den, så du kan begynde at genkende tilstandene i dig selv og dermed forstå hvad dine følelser kalder på, og hvilket intelligent budskab de har til dig. Jo bedre du forstår modellen, jo bedre forstår du dig selv følelsesmæssigt og jo hurtigere kan du opbygge en høj følelsesmæssig intelligens.

Emotional State Model

Modellen over de 16 følelsesmæssige tilstande, vi som mennesker kan befinde os i, der udgør vores indre følelsesliv og dermed vores oplevelser, indtryk, erfaring og adfærd. Modellen bruges til at forstå sig selv, andre og træne den følelsesmæssige intelligens.

Her finder du en kort beskrivelse af hver tilstand. Hvis du vil vide mere om de følelsesmæssige tilstande kan du se videoen eller downloade vores app, hvor du kan få kortlagt dine unikke tilstande og hvad det betyder for dit liv lige nu.

Positive tilstande vs. Negative tilstande

Peak

Peak fortæller om arbejdsglæden, oplevelsen af indre succes, ens egen optimisme, ro og balance i arbejdslivet. 

 Peak-tilstande er målet for de fleste menneskers rejse i livet. Alle energier er energi- og indsigtsgivende. Følelsen af indre lykke giver en varmende ro og glæde, som sætter os i stand til at være den bedste udgave af os selv.

Peak tilstandene er vores belønning, når vi har formået at gøre, hvad der er bedst for os, og har opfyldt vores egne behov og ønsker. Derfor optræder Peak, når der er noget der lykkes. Derudover kan taknemmelighed for dét vi har lige nu, og det vi har opnået, være en stærk Peak tilstand. 

Peak smitter af på andre mennesker, og derfor opstår der en optimistisk, let og glad stemning når Peak er aktiveret.

Inspiration

Inspirations tilstandene indeholder ens evne til at se mening i ting. Det er vores kreative evner og vores nyskabelse, der aktiveret når vi føler os inspireret. Det er ud fra inspirations tilstande at nye idéer fødes og nye veje bliver til. Denne tilstand er en vigtig kilde til al fremdrift og innovation.

Det er igennem vores mentale og følelsesmæssige ideer og indsigter, at forandring skabes. Inspirations-tilstande gør, at vi er i stand til at lægge gode strategier og taktikker.

Vi mærker Inspiration, når vi bliver fascineret eller beundre noget eller nogen. Vi forsøger derfor at overføre og integrerer disse egenskaber eller få det vi beundrer. Det kan være en overbevisning, idé, personlighed, evne eller fysisk ting.

Action

Action-tilstande er de tilstande, som beskriver vores fysiske energi og vores evne til at handle og være vedholdende. Det er her, hvor tanker og følelser bliver realiseret i verden. I Action tages der beslutninger og handles på den lyst, der er opbygget ud fra vores behov.

I Action findes selvtillid, handlekraft, vilje og mod. Action er vigtig, da den bruges til at skabe handling og fysisk skabe fremdrift. Action-tilstande er samtidig de tilstande, der har med vores krop at gøre.

Action beskriver vores evne til at handle og vores fysiske energi. Action er der, hvor tanker og følelser bliver realiserede. Det er her, at vi tager beslutninger, og handler på den lyst eller eventuelle behov, der er opbygget.

Motivation

Motivations-tilstande er opbyggende og bag ved alt, vi gør og handler på. Alt, hvad vi foretager os, bunder i en eller anden form for motivation. Det kan være nysgerrighed, et grundbehov, en sult efter en oplevelse eller et ønske, en genstand eller en drøm.

Dette starter en lyst i os, som driver os mod det, vi higer efter. Sulten sammen med lysten skaber en følelse af motivation, som skaber muligheder og drive.

I Motivation findes sult, lyst, drive, passion og spænding. Motivation er grundstenen i al form for bevægelse, alt starter i denne tilstand. Den giver os sult, da det bliver tydeligt, hvad vi gerne vil have. Denne klarhed skaber retning for os i vores ellers komplekse liv.

Acceptance

Acceptance er de tilstande, man befinder sig i, når man håndterer problemer, udfordringer eller uventede ting.

Som mennesker møder man forskellige former for modstand eller udfordringer – nogle større end andre, nogle mere komplekse end andre. Fælles for dem er, at de typisk bringer en ud af komfortzonen.

Når vi bringes ud af konfortzonen, finder man et udviklingspotentiale.

En høj Acceptance, er dermed en stærk tilstand, der gør os i stand til at flyde med og ”go with the flow”, selvom kontrollen er væk. Man er i stand til at bevare overblikket midt i kaos.

Contact

Contact tilstanden handler om evnen til, at mærke ens behov, følelser og krop og kunne formidle sig selv autentisk. Denne tilstand er essentiel i forhold til at bearbejde eventuelle følelsesmæssige udfordringer som sorg, brud, svigt og lignende. Det er denne tilstand, som de fleste har vanskeligheder med.

Contact-tilstanden er også den, vi formidler vores behov ud fra. Contact-tilstanden er typisk meget verbal. Vi mærker vores behov og vores grænser tydeligt, derfor formidler vi dem også efter bedste evne verbalt. Contact-tilstanden er en essentiel tilstand, som sætter dig i dyb autentisk kontakt med dig selv.

Den afholder dig samtidig fra at blive stresset, da du tydeligt og tidligt mærker presset, hvad enten det er arbejdsmæssigt eller privat.

Love

Love-tilstanden er den tilstand, som omhandler vores kærlighed til os selv. Det er en meget stærk tilstand, som gør os rummelige og ikke mindst modstandsdygtige i forhold til de mere negative og dystre tilstande, vi kan komme i.

Love-tilstanden er den, der fortæller os om vores værd. Altså selvværd, som mange fleste desværre mangler. Tilstanden handler ikke om selvtillid, hvilket typisk forveksles med selvværd. Selvtillid handler om vores egen tillid og selvsikkerhed i det vi laver, og selvværd er vores egen opfattelse af hvor meget vi er værd som menneske.

Selvværd tager tid at bygge op, og kræver en del arbejde. Men når det først er bygget op, er det svært at nedbryde igen.

Hope/Faith

Hope/Faith tilstanden er vital. I denne tilstand findes vores kampgejst, vilje og indre styrke. Denne tilstand sørger for at vi ikke bliver opgivende og håbeløse, men finder en tro på at lykkes, der gør at man fortsætter og bliver ved.

Når der ikke findes en logisk løsning og intet svar er at findes, holder Hope/Faith os på sporet og sørger for at vi bliver ved med at søge en løsning og svar.

Derudover er Hope/Faith også den tilstand hvori drømme opstår. Det er denne tilstand vi bruger til at opbygge illusioner og visualisere ønsker til fremtiden. Når vi dagdrømmer befinder vi os i Hope/Faith, hvilket styrker os i nuet til at overkomme forhindringer, når vi opbygger mål og drømme for fremtiden.

Når man har en høj Hope/Faith har man en indre styrke og modenhed, der gør at man kan overkomme og overleve det meste. Tingene skal nok gå.

Demolition

Demolition-tilstande er beskyttende tilstande, som er bygget igennem dårlige erfaringer. Det er de tilstande, som beskytter os, både fra os selv og over for andre mennesker eller oplevelser. De opstår, idet en person siger ja til noget, som viser sig at være en forkert beslutning.

Demolition-tilstande indeholder skepticisme og realisme. Demolition gør os opmærksomme og kritiske på områder, hvor vi kan blive såret eller ligefrem komme til skade. Det er en agtsomhed, som bliver aktiveret i form af skærpet syn, som en kærlig reminder om, at nu skal man passe på og være kritisk. Demolition beskytter os mod skuffelse og kan være sundt i en grad. Demolition er også kendt i Danmark som janteloven.

Shame

Shame er de tilstande, som forhindrer os i at nå og blive i Inspirations tilstande. Disse tilstande handler i stor grad om at miste sig selv i sin egen dom af en selv. Denne dom af sig selv handler om, at man har adopteret en tankegang, som afføder en adfærd, i forhold til at man er FORKERT.

Vi mennesker efterligner og kopierer hinanden helt automatisk for at opnå nye egenskaber og passe ind i gruppen. Vi er flokdyr, som er afhængig af andre for at overleve. Shame-tilstande er med til sikre, at man ikke bliver udstødt fra et fællesskab.

De steder i vores liv, hvor vi har følt os udenfor, forskerte eller misforstået, kan vi potentielt føle skam. Det gør, at vi regulerer vores adfærd og derved bliver valgt ind i fælleskabet igen. Problemet er at skam huskes og er en konstant påmindelse om, hvad der potentielt set kan fjerne en fra fælleskabet.

Fear

Fear tilstande handler om at være bange eller at være angst. De fleste mennesker gør alt for at undgå at være i de her tilstande. Folk søger oftest at værne sig mod frygt og angst.

Fear er dog nødvendige for mennesker, da vi kan blive udsat for potentielle farlige situationer, som kræver, at man enten løber eller handler. Det er derfor nødvendigt, at kunne producere den rette mængde adrenalin til at yde det ekstra, der skal til, for at ’overleve’. Desværre husker hjernen rigtig godt, hvad vi har opfattet som værende farlige situationer.

Derfor er Fear-tilstande vitale for vores egen overlevelse og en meget vigtig beskytter. Hvis ikke vi er bange for noget, vil vi tage chancer, som kan koste os noget, vi ikke er klar til at ofre.

Obligation

Obligation er de tilstande, handler om at føle sig forpligtet eller nødsaget til. For mange hænger de sammen med ansvarsfølelser. Obligation udvikles tidligt i livet, da voksne fortæller barnet, hvad man bør føle, og hvilket ansvar man har.

Obligation kan være meget styrende i opvæksten gennem regler, pligter og forventninger. Der opstår en sammensmeltning af ’jeg skal’ og at tjene; man skal yde for at nyde. Det kan umiddelbart lyde negativt, men vi mennesker er dybt afhængige af kontraster i en indlæringsfase.

I Obligation findes en fornuftig logik, da man forstår, hvad forpligtelser er, og ikke mindst ansvar, således at man kan begå sig i et samfund. Kunsten består i at kunne afbalancere Obligation med Motivation og med tiden optræne sine Motivations tilstande. Dette skaber mulighed for, at navigere ud fra ens motivation mere end pligt.

Shock/Confusion

Som mennesker oplever vi jævnligt Shock/Confusion. I erkendelsen af, at den virkelighed, man troede var virkelig, lige pludselig ikke er det længere, opstår forvirring. Når vores verden pludselig ændrer sig og vi ikke forstår og ved hvordan man skal tackle det, befinder vi os i en passiv tilstand hvor vi har behov for at orientere os.

Hver gang der sker noget nyt, skal vi følelsesmæssigt forholde os til, at den virkelighed, vi kender, ikke er den samme mere.

Shock/Confusion er tilstande, som basalt set handler om vane, der møder en anden virkelighed, og derfor bliver rystet.

I disse tilstande er man i en passiv fase, hvor kroppen, sindet og følelserne skal orientere sig på ny. Man mærker ikke det, man plejer. Den energi, som kroppen normalt kræver for at have et overskud, går i stedet til tankerne og de frustrerede følelser.

Conflict

Conflict tilstande handler om, at vores indre konflikter bliver til vrede og sorg, der ikke længere kan holdes i kroppen. De negative følelser og tanker er som gift i vores system, hvis man ikke arbejder og bearbejder dem.

Alle følelser kræver en handling, og når den handling ikke sker frivilligt, så tager følelserne selv over. Hvis man oplever at lade sig grænseoverskride uden at tage sig af det, skal Conflict nok sørge for, at den indestængte energi kommer ud på anden vis. Conflict tilstande presser alle indestængte følelser ud, oftest igennem vrede eller sorg. Egentlig er Conflict strengt nødvendigt, da de tilstande hjælper os med at tømme skraldespanden rent følelsesmæssigt.

På et lidt dybere plan kan man tale om, at ens identitet er i fare, og der kæmpes for at bevare den oplevede identitet. Conflict er den forkæmper, som tager kampen op. Det sker rigtig ofte ved at gøre andre forkerte, for hvis andre er forkerte, er jeg rigtig.

Destruction

Destruction handler om basalt set om selvdestruktiv adfærd og følelsesmæssige mønstre, der forsøger at fjerne de dele af en selv, man ikke bryder sig om. Det kendes også under navnet og begrebet ’skygger’.

Destruction er oftest noget, der først og fremmest arbejder indad. Man har en stor tendens til at blive selvdestruktiv og ødelægge ting for sig selv.

Destruction handler om smerte, der skal afvikles, oftest set er det gammelt smerte, som ikke er forløst, der skal ud, før en egentlig udvikling kan ske.

Destruktion tilstande er der, hvor jeg‘et bliver nedbrudt, således at et nyt kan genopstå. Det er ikke hele jeg’et, der ødelægges, men den del, vi tror, vi er, som ikke længere kan eksistere på grund af virkeligheden.

Zero

Zero tilstande handler om at give slip rent følelsesmæssigt. Det kan være alt fra at skulle slippe en person, sige farvel til et job, eller miste noget af værdi.

Men det kan også være små ting i hverdagen, som vi skal give slip på. Når vi giver op på noget, er det i virkeligheden Zero-tilstandene som bliver aktiveret i os. Derfor er Zero-tilstande både vigtige og nogle man skal være opmærksomme på.

Zero-tilstande er samtidig de tilstande, som giver os en sidste chance for at ændre os selv rent følelsesmæssigt, simpelthen ved at give slip på den gamle følelsesmæssige identitet for at skabe plads til en ny.
Zero mærkes som ulykkelighed. De fleste føler sig deprimerede, når de er i Zero-tilstande i længere tid.
Zero definerer den nederste grænse, vi har i vores psyke og følelser. Det står i skarp modpol til Hope/Faith tilstande. Formålet med at være i de her tilstande er, at skabe plads til forandring ved, groft sagt, at slå ihjel.

Zero-tilstande føles derfor aldrig godt, før man har sluppet helt, og der derved er plads til opbygning.

De 16 Emotionelle Arketyper

Her finder du en kort beskrivelse af hver Dynamisk Arkeype. Hvis du vil vide mere om de følelsesmæssige Dynamiske Arketyper, finder du testen og hele personlighedsanalysen i vores app. Du får kortlagt både en positiv og negativ arketype.

Adventurers – De positive arketyper i Elevation (Udviklingsklassen)

Peak Person (Optimisten)

Generelt

Karismatisk
Empatisk
Sympatisk
Glad / Fredfyldt
Nysgerrig
Autentisk
Kærlig
Intuitiv
Inspirerende
Balance / Indre Ro
Frihed

Inspirator (Idémageren)

Generelt

Inspirerende
Kreativ
Følsom / Intuitiv
Passioneret
Sansende
Kommunikativ
Løsningsorienteret
Sensitiv / Nærtagende
Formidler
Konceptskabende
Kunstner

Actionisten (Den Handlekraftige)

Generelt

Handlekraftig
Energiske / Impulsiv
Utålmodige
Mindre snak mere handling
Fysiske
Målrettede
Initiativrige
Sporty / Leg
Sort humor
Konkurrencemenneske
Risikovillig

Motivator (Entertaineren)

Generelt

Lyststyret / Behovsstyret
Passioneret
Godhjertet / Givende
Sanselig / Forfængelig
Loyal
Humoristisk
Initiativrig / Sulten
Coach / Mentor
Stolt
Temperament
Successtyret

Ambassadors – De positive arketyper i Core (Modstandkraftklassen)

Acceptor (Kaos-piloten)

Generelt

Kaospilot / Stærk
Omstillingsparat
Drama søgende
Overblik / Mental
Naturlig Leder
Navigator
God Situationsfornemmelse
Forudseende
Strategisk
Vedholdende
Rolig / Afbalanceret

Contactionist (Den Autentiske)

Generelt

Autentisk / Tydelig
Stærk
Følsom / Empatiske
Klart-følende
Kontaktsøgende / Indfølende
Kommunikative
Retfærdighedssøgende
Talsmand
Kærlig / Nærværende
Troværdig
Stabil

Lovenisten (Charmøren)

Generelt

Livsnyder
Flirtende
Højt selvværd
Social / Nærværende
Empatisk
Fantasifuld
Chamerende
Æstetisk
Selvfed
Selvtillid / Selvværd
Teamplayer

Hopenisten (Den Visionære)

Generelt

Drømmende
Overlever
Stædig
Hård udadtil
Hen-i-mod orienteret
Optimist
Visionær
Stærk
Redder
Værdighed
Stolt

Protectors – De negative arketyper i Inhibitor (Beskyttelsesklassen)

Demolitioner (Kritikeren)

Generelt

Realist
Fejlfinder
Mental
Kildekritisk
Risikovurderer
Pessimist
Kritiker
Jantelov
Stærke kommunikativ evner
Skeptisk
Velovervejet

Shamenist (Perfektionisten)

Generelt

Skamfuld
Skyldig
Perfektionist
Selvkritisk
Sarkastisk
Forstående
Hjælpsom
Kærlig
Humørsvingende
Utroværdig
Grænseløs

Fearnisten (Den Bekymrede)

Generelt

Frygtstyret
Angstfuld
Ængstelig
Bekymret
Tænker
Spekulerende
Stresset / Træt
Deprimeret
Ikke nærværende
Projektiv
Manglende handlekraft

Obligator (Den Pligtstyret)

Generelt

Drevet af ansvar
Ansvarlige forpligtelser
Forpligtet
Kontrolleret
Stresset
Præcis
Hårdtarbejdende
Beregner alt i tide
Økonomisk pres
Nødt til / Skal
Burde-isme (Burde)

Defenders –  De negative arketyper i Entropy klassen (Afvikling)

Confusionist (Den Forvirrede)

Generelt

Forvirret / Desorienteret
Faret vild
Indre dialog
Ved ikke
Passiv
På den ene side, på den anden
Godhjertet
Søger bekræftelse i alt
Ude af balance
Ubeslutsomhed
Distraheret

Conflictor (Den Indebrændte)

Generelt

Intern konflikt
Sorg / Krænket
Stress
Stædig / Regid / Krakilsk
Søger af alliancer
Jaloux
Lunefuld / Passiv aggressiv
Overspringshandlinger
Usamarbejdsvillig
Vred / Gal / Irriteret
Fornærmet

The Destructor (Sabotøren)

Generelt

Destruktiv / Selvdestruktiv
Deprimeret
Hadsk
Energidrænet
Introvert / Isoleret
Utålmodig
Lavt selvværd
Ensom / Eksklusion
Skubber væk / Trækker sig
Føler sig ikke accepteret
Udelader sig selv

The Zeronist (Den Håbløse)

Generelt

Fo
Håbløshed
Humørdræber / Negativ
Træt / Drænende
Humør svingende
Aggressiv
Ultimativ / Sort og hvid
Overgivelse
Tilbagetrukket
Pessimistisk
I fortvivlelse

Bliv kontaktet

Ønsker du at vi kontakter dig? Vi bestræber os på at svare dig indenfor 24 timer.

Adresse

Store Kirkestræde 3, 3.th
1073 København k

Ring på

(+45) 25 15 13 78
(+45) 28 92 78 85

Translate »