EMOGRAPHICS

En følelsesmæssig intelligensteori, der arbejder med at om-programmere ens emotioner og følelser. Opbyg evnen til at komme ind og ud af ønskede emotioner, bliv skarp på dig selv og genvind kontrollen. Udnyt dit fulde potentiale med Emographics.

BESTIL EN SESSION

Om Emographics

Emographics er læren om følelser, tilstande og bevidstheden herom. Emographics er bygget op omkring en følelsesmæssig intelligensteori, der arbejder med at om-programmere ens følelser og emotioner. På denne måde kan man skabe positive, ressourcefyldte og gavnlige tilstande. Emographics arbejder med Emotional State Testen, som kortlægger ens følelsemæssige mønster, og afslører ens emotionelle blokeringer. Testen er udviklet ud fra Emotional State modellen, som er den model, hele Emographics er bygget op omkring. Gennem træning af ens følelsesmæssige intelligens, styrker man evnen til at komme ind og ud af ønskede emotioner og følelsesmæssige tilstande. Man kan opnå en dyb indsigt i ens potentiale og få mere permanente positive tilstande. Man kan på denne måde øge ens lykke, motivation, handlekraft, inspirationsniveau og kreativitet. Man kan tiltrække og bevare kærligheden i ens liv og opnå drømme som føles urealistiske. Man kan på samme måde konsekvent og bevidst træde ud af negative emotioner, som blokerer for ens potentiale, succes og lykke. Med Emographics lærer man, at mestre sine emotioner og opnår en høj følelsesmæssig intelligens.

Muligheder

Emographics giver dig friheden tilbage. Friheden til selv at bestemme og være din egen herre. Vores følelsesmæssige tilstande er styrende for al adfærd. Gennem mestring af dine følelser og emotioner, bliver du herre over din egen adfærd. Med Emographics får du mulighed for at forstå din egen følelsesmæssige rytme og mønster. Du får et billede af og dybdegående indsigt i, hvor du er ressourcefuld, og hvorfor du oplever at mangle ressourcer i andre sammenhænge. Emographics har gennem årtier forsket i, hvordan vores grundtilstande opstår, og hvordan du kan optræne dine positive tilstande, så du bliver modstandsdygtig, stærk og stabil.

Emotioner og følelser

Følelser er noget vi alle kender til, og mener at kende rigtig godt. Vores følelser bliver ofte brugt til at forklare adfærd. Nogle mennesker beskriver følelser som en del af deres ’drive’, andre bruger følelser som en undskyldning for uhensigtsmæssig adfærd eller handlinger. De styrer os på mange måder; vores humør, fokus og behov. Alle er præget af følelser, til trods for at følelser ikke tillægges stor betydning. De fleste har accepteret, at de må leve med, at deres følelser reagerer på en bestemt måde, uden at de behøver at forstå hvorfor. Det er sjovt at tænke på, hvor meget energi mange i dag bruger på at kontrollere deres tanker. Manges opfattelse er, at tanker kan trænes og styres, i modsætning til følelser som blot reagerer på tankerne. Hvis vi tager udgangspunkt i et menneskes fødsel – hvad kom først? Tanker eller følelser? Når vi fødes kommunikerer vi gennem vores følelser. Barnet græder som et resultat af en uligevægt i barnets behov og tilstand. Det udtrykker sig som en reaktion på de følelser der opstår. Sult, omsorg, vrede og glæde. At undervurdere følelsernes betydning, er at undervurdere vores medfødte sprog. Følelsernes sprog kommer altid til udtryk gennem handling og adfærd. De kan undertrykkes i en rum tid, men på et tidspunkt vil de larme så meget, at vi er nød til at tage action på dem. Stress er et godt eksempel på, at vi kan kontrollere stress i en rum tid, men ændre vi ikke adfærd, vil den til sidst larme så meget at vi bliver syge således at vi tvinges til at ændre adfærd.

EQ & IQ

Indtil nu har vi som mennesker defineret vores intelligens ud fra IQ. Men en høj IQ er ikke nødvendigvis lig med succes og lykke. Igen, hvilke faktorer spiller ind når mennesker med en høj IQ mistrives og kæmper i livet og dem med en beskeden IQ klarer sig overraskende godt?
Forskellen ligger ofte i det der kaldes den følelsesmæssige intelligens. Denne inkluderer vores selv-kontrol og forståelse, vores iver og handlekraft, vores udholdenhed og evne til at acceptere. Heri ligger også vores evne til at motivere og inspirere os selv. Sagt med andre ord er en høj følelsesmæssig intelligens ikke afhængig af en ligeså høj IQ eller omvendt.
Så hvordan læser og forstår du dit eget følelsesmæssige sprog? Hvordan lærer du at mestre dine følelser og emotioner, og hvordan skaber du vedvarende succes og lykke? Det underlige er, at vi tilstræber at opdrage vores følelser gennem vores tanker. Mange argumenterer for, at tanker styrer vores følelser, da følelser bliver påvirket af, de tanker vi har. Et interessant spørgsmål er; kan følelser ligeledes styrer vores tanker? Mange anser tanker og følelser som sameksisterende. Virkeligheden er den, at der er stor forskel på, hvordan vores tanker og følelser fungerer. Emographics har den opfattelse, at IQ og EQ tilsammen er vores intelligens. Vores logiske intelligens IQ er kun halvdelen af vores samlede intelligens. Din følelsesmæssige intelligens er afgørende for din adfærd. Det er dine følelser og emotioner der styrer din adfærd. Alle overvægtige ved godt, hvordan de taber sig, alligevel er det for mange en kamp der aldrig vindes. Du kan derfor godt tænke det rigtige, uden at din adfærd ændrer sig. Det er først, når du forstår at mestre dine følelser og emotioner, at du når ind til kernen, og kan ændre din adfærd.

Har du spørgsmål?

Skal vi kontakte dig, ringer vi indenfor 24 timer.

BLIV RINGET OP

‘Vi er først i stand til at bruge vores fulde potentiale som mennesker, når vi er i stand til at mestre vores emotioner’

Nichlas Farup

…har gennem de sidste 20 år arbejdet og beskæftiget sig med forandringsprocesser. Hans fokus og mål har altid været helt klart. Nichlas startede hans karriere, som alternativ behandler, da han var 21 år. Målet var at hjælpe mennesker til, at blive mere lykkelige og opnå succes i livet. I en alder af 25 år, tog han NLP uddannelsen, som startede en ny rejse. Som alternativ behandler giver man alle svarene. Som coach og mentor hjælper man klienten til selv at finde alle svarene.
Gennem hans arbejdet med at udvikle og hjælpe mennesker, blev Nichlas meget optaget af en speciel tendens blandt hans kunder. De fleste havde nemt ved at fastholde sig selv i negative tilstande. Til gengæld var det langt sværere, at fastholde de positive tilstande. Det var denne tendens og observation, der lagde grunden for Emographics. Nichlas uddannede sig de efterfølgende år som NLP master trainer, Hypnotisør/hypnoterapeut, TFT/EFT terapeut, Coach og Psykoterapeut. Nichlas var fast besluttet på, at knække koden og finde ud af hvordan man kan opbygge og fastholde ressourcefulde tilstande.

I 2007

…begyndte han at lege med tanken om at Emotioner har sin egen intelligens. Han begyndte at arbejde med hvordan man kan træne, opbygge og omprogrammere ens emotioner. For hver opdagelse han gjorde, fulgte der 10 nye spørgsmål. Han startede med at undersøge hvilke tilstande, vi som mennesker, kan befinde os i og hvordan de spiller sammen/blokerer for hinanden. Gennem denne undersøgelse blev State of Mind modellen til. Den blev udviklet med henblik på, at kunne bruges, som et værktøj til. Modellen kortlægger en persons mentale tilstande på en let overskuelig måde således, at det bliver synlig hvor og hvorfor en person oplever udfordringer, begrænsninger eller ulykke.

I 2010

…begyndte Nichlas’ arbejde med ledige, heriblandt de ledige der er længst fra arbejdsmarkedet. Mennesker med alle former for udfordringer, som depressioner, stress, ødelagt selvværd og også dem med tunge diagnoser. I 2014 stifter han Lifebuilders, som er et firma, der er specialiseret i at hjælpe mennesker, der er langt væk fra arbejdsmarkedet ud i beskæftigelse. Lifebuilders er i dag vokset til 16 ansatte, som har stor succes med at hjælpe dem, som mange andre ikke kan. Hele ideologien i firmaet er med udgangspunkt i Emographics.

Nichlas er også

…idemanden bag Mindspeak, som et helt nyt speaker koncept, hvor man tilstræber sig at stimulere så mange sanser som muligt. Farvet lys, dufte, musik og så et inspirerende, humoristisk speak. Det er en del af opskriften på de arrangementer som Mindspeak afholder.
Gennem hans virke som coach, mentor og psykoterapeut og ikke mindst som alternativ behandler, har Nichlas optrådt en del gange i både tv, radio såvel som i forskellige magasiner og nyhedsmedier.

Kontakt os her

Hvis du har et spørgsmål er du velkommen til at smide en besked her. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

© Emographics 2020

Log in with your credentials

Forgot your details?