EMOTIONAL MASTERY

Emotional State modellen er en opdeling af de 16 tilstande vi som mennesker kan befinde os i. Til venstre ses de positive og til højre de negative.

Image
Peak tilstanden er din lykkemåler. Den beskriver i hvor høj grad du føler glæde og lykke i dit liv. Peak er det højeste state og alle energier her er healende og indsigtsgivende.
Inspiration tilstanden omhandler ens kreative evner og hvor inspireret man føler sig. Det er på disse states at ideer fødes. Inspiration states er en vigtig kilde til al form for fremdrift.
Action tilstanden beskriver vores fysiske energi og vores evne til at handle. Det er her hvor tanker og følelser bliver realiseret i verden.
Motivation er den tilstand som er opbyggende. Alt hvad vi gør bunder i en eller anden form for motivation - en følelsen af lyst og sult.
Accept er den tilstand man befinder sig i, når man håndtere problemer, udfordringer eller uventede ting.
Contact er den tilstand som handler om evnen til at være nærværende og kunne mærke ens følelser og krop.
Love tilstanden er helt igennem fantastisk. Kærlighed er noget der skal komme indefra og skal findes i en selv.
Hope/Faith er vitale states. Det er disse states der samler os op fra det mørkeste sted inde i os selv.
Image
Demolition er den tilstand der forhindre os i at være glade lang tid af gangen. Det er vores realisme sygdom, vores indre pessimisme.
Shame er den tilstand som forhindre os i at nå eller blive på Inspirations states. Disse states handler i stor grad om at miste sig selv i sin egen dom af sig selv.
Fear tilstanden genkender alle. Den handler om at være bange eller angst. De fleste mennesker gør alt for at undgå disse states.
Obligation er den tilstand der handler om at føle sig forpligtet eller nødsaget til. For mange hænger denne tilstand sammen med ansvarsfølelsen.
Chok/Confusion er den tilstand der handler om erkendelsen af, at den virkelighed man troede var virkelig, pludselig ikke er det.
Conflict er den tilstand der handler om, at vores indre konflikter bliver til vrede eller sorg, som ikke længere kan holdes i kroppen.
Destruction tilstanden er der hvor Jeg’et bliver nedbrudt, således at et nyt kan genopstå. Den del af Jeg’et der ikke længere kan eksistere på grund af virkeligheden, ødelægges.
Zero tilstanden beskrives bedst som en måling for ulykkelighed. Det er graden af hvor slemt man har det. Zero states føles som bunden af bunden.

Få mere af vide her

PEAK

Tænk på en oplevelse hvor du var så glad, at du nærmest ikke kunne beskrive det med ord. Tænk så på hvor lang tid denne følelse varede? De fleste mennesker har oplevet Peak energier i løbet af deres liv, dog ofte kun kortvarigt.

Mange er af den opfattelse, at lykke kun er kortvarigt. Vi har en tendens til at dæmpe denne tilstand. Dette skyldes at vi, i vores kultur, ikke har tradition for at dyrke glæde og lykke i længere tid. Der går ikke længe, før janteloven tager over, og vores omgivelser beder os om at tilpasse os. Hvis kroppen er i mangel på Peak, vil den forsøge at stimulere tilstanden ved eksempelvis alkohol, sex eller adrenalin. Kroppen søger automatisk efter glæde og lykke med hjælp fra redskaber som disse. Ved at træne ens Peak ‘muskel’ kan den blive stærk og modstandsdygtig. Man vil være afsindig dygtig til at holde støj ude af sindet. En anden fordel er, at man bliver dygtig til at tiltrække det rigtige og få det maksimale ud af det. Kroppen helbreder og renser ud i dette state.

INSPIRATION

Det er gennem vores ideer at forandring skabes og også her at man er i stand til at lægge strategier og gode taktikker. En inspiration starter som en fascination eller beundring, hvor man forsøger, at overfører det i en selv. Det er også her man bliver forelsket.

Inspiration kan udspringe fra en fascination af en ide, personlighed, livsstil eller et menneske. Hvis kilden til følelsen eller tanken er pirrende nok, finder man altid plads i vores indre system.
Mennesker på disse states vil være naturligt nysgerrige. Det er nysgerrighed som bringer mennesker ud på nye rejser og møder. Inspiration er en meget kraftfuld tilstand, som hænger direkte sammen med Peak. Derfor kan man, ved at booste sin Inspiration, bringe sig selv i en Peak tilstand. Disse tilstande, Peak og Inspiration, er yderst spændende at arbejde med, da de er healende for kroppen. De ændrer din udstråling, skaber fuld kontakt til din visdom og optimerer din hjernefunktion. Hvis du befinder dig højt på Inspiration og Peak states, kan du være helt sikker på at have forudsætningerne for at skabe succes og vedvarende lykke i dit liv.

ACTION

Det er på disse states at vi tager beslutningen og handler på den lyst eller behov der er opbygget på Motivations states. Det er alt fra lavpraktiske gøremål såsom rengøring, træning, foretage et opkald eller lignende. 

Typisk hænger Action sammen med selvtillid og passion. Af denne grund spiller Action sammen med alle de andre tilstande. Hvis Action går hånd i hånd med Zero, skaber det en farlig situation i forhold til ønsket om at dø. Hvis Action går hånd i hånd med Peak, bidrager man aktivt, og deler ud fra ens lykke.
Alle har for det meste en speciel tilgang til deres Action states, men ikke mange formår at være på Action 3 eller 4. Dette handler om folks begrænsninger. Disse begrænsninger står i direkte kontrast til Action states. Et typisk eksempel er, at man vælger ikke at handle grundet frygten for en dårlig udgang. Hvis du træner din Action, styrker du den energi, som omdanner tanker og følelser til virkelighed. Man kan stimulere Action kortvarigt ved eksempelvis koffein eller motion.

MOTIVATION

Motivation er grundstenen i al form for bevægelse. Den opstår, når der er en uligevægt mellem vores ønsker/behov og vores aktuelle situation. Den giver os glæde, da det bliver tydeligt for os, hvad vi ønsker. Motivation skaber retning for os.

Motivation giver mulighed for at være målrettet i vores fokus og dermed også vores energier. Inspiration og motivation er rigtig gode venner, og de støtter ofte hinanden.
Der er en stærk kreativ energi i Motivations states. Disse states skaber en direkte linje fra behov til lyst og direkte videre til vilje. Følelsen af vilje er en meget stærk og kraftig følelse. Alle episke slag i tiden har handlet om vilje versus frygt. Den rummer en stærk fokusering og skaber mod og tro. Dette bliver grundfundamentet for en rejse i det ukendte. Motivation kan stimuleres af musik, inspirerende samtaler og oplevelser, meditation, minder, coaching og terapi.

ACCEPT

Alle mennesker møder fra tid til anden forskellige former for modstand eller udfordringer. Nogle større end andre og nogle mere smertefulde end andre. Fælles for dem er, at man typisk kommer ud af sin komfortzone. 

I virkeligheden er det der, hvor det store udviklingspotentiale ligger. Dog er der desværre mange som fryser. Mange mister evnen til at være i situationen eller bare lade sig flyde med strømme, altså ‘go with the flow’. Hvis man har en høj grad af Accept og dermed er stærk i sin tilstand, vil man være i stand til at flyde med strømmen, også selvom man ikke er i kontrol. Ved at styrke sin Accept kan man bevare overblikket midt i kaos.

CONTACT

Contact states er essentielle i forhold til at bearbejde eventuelle følelsesmæssige udfordringer som sorg, brud eller kærestesorger. Mange har store udfordinger med at være i Contact states, da vi hjemmefra har lært at tilsidesætte vores egne behov.

Ligeledes er vi opdraget til at skjule vores følelser som begejstring, hvis den er anstødelig, eller holde vores vrede nede da den skræmmer folk væk. Derfor har vi ikke en naturlig tilgang til Contact og dette skaber problemer med at bearbejde sorg, vrede eller traumer. Man er ikke i stand til at komme i kontakt med dét, man skal føle og mærke for at slippe det.

LOVE

Det er først når vi forstår at rumme os selv, at andre kan rumme os. På samme måde er det med kærlighed. Det er først, når vi elsker os selv helt, at vi kan rumme at blive elsket helt. Love states handler om vores kærlighed til os selv, og hvordan vi giver os selv omsorg. 

Stærke Love states er yderst essentielt i arbejdet med os selv og vores udvikling gennem livet. Love er vores personlige livsfundamentent. Det er en meget stærk tilstand, som gør et menneske rummeligt og ikke mindst modstandsdygtig i forhold til de mere negative og dystre states. Med stærke love states modvirker man både Destruction og Shame states. Generelt er ens kærlighed til sig selv, fundamentet for lykke og succes. Desværre er det stort set ingen, der helt igennem elsker alt ved dem selv. Det er en vigtig tilstand, som skaber en synergieffekt med de andre positive tilstande. Love fungerer som ringe i vandet, der breder sig til resten af de positive tilstande.

HOPE/FAITH

Når alt virker umuligt og håbløst, er det Hope/Faith, der hiver folk op af det sorte hul, og får dem tilbage på rette spor igen. Vores tro og håb indeholder meget stærke kræfter. Det er disse states der opløfter os, og giver os styrke og mod.  

Gennem livet vil de fleste møde modstand og nogle gange så meget, at det er svært at se nogen udvej. Der er simpelthen ikke nogen logisk løsning. For mange kan der være oplevelser eller situationer, som gør, at man føler sig fastlåst og modløs. Man kan have en følelse af, ikke at kunne klare det eller komme igennem det. I sådanne situationer, er Hope/Faith dér, hvor der skabes en følelsesmæssig plads hvori man imidlertid kan rumme, den smerte man er i. Tanken om, at om lidt bliver det hele bedre.

DEMOLITION

Demolition states hilser vi på næsten dagligt i vores liv. Det er disse states som forhindre os i at nå Peak states. Demolition indeholder en realistisk tilgang til glæde og lykke. Smerte er mere virkeligt og autentisk end gode og positive følelser.

Livet rummer alle de muligheder og chancer vi ønsker. Det kræver, at vi vælger, at tro på dem og vores eget indre potentiale. Demolition rummer nogle af de stærkeste skyggesider. Frygt er lykkens værste og stærkeste modstander, og optræder i de fleste menneskers liv. Demolition er et produkt af vores kultur og vores opvækst (arv og miljø). Vi lærer at pengene ikke vokser på træerne, yde for at nyde, uddannelse er vejen til frihed. Disse grundfilosofier accepteres som sandheden og forhindre mennesker i at nyde en succes, eller være nærværende i det de foretager sig. Sindet er trænet i at bevæge sig videre. Derfor oplever man, at når et behov er dækket, vil et nyt opstå. Når målet er nået, står næste mål klar.

SHAME

Skam og skyld er en dom af sig selv. Denne handler om, at man har adopteret en tankegang, som afføder en adfærd, der afspejler, at man er FORKERT. Vi mennesker efterligner og kopierer hinanden, helt automatisk, for at opnå nye egenskaber. 

Det er vigtigt at fokusere på de gode egenskaber, vi allerede besidder. Det øjeblik man forstår, at værdsætte det man i forvejen kan eller ved, får man også adgang til ens kerne potentiale. Shame states lærer os, at forblive i os selv og repræsenterer vores fastlåste billede af verden. Vi kan som menneske føle skyld eller skam, også selvom det er andre, der har gjort os fortræd. Disse følelser er ødelæggende for ens velvære, og kan resultere direkte i, at man ryger i Destruction states. Skyld og skam opstår ved en oplevelse af, at have mistet andres respekt og er en meget smertefuld tilstand.

FEAR

Folk søger ofte tryghed i det, at de ønsker, at værne sig mod frygt og angst. Fear states er dog nødvendige for mennesker, da vi kan blive udsat for potentielle farlige situationer, som kræver, at man enten løber, eller handler.

Det er nødvendigt, at kunne producere den rette mængde adrenalin, for at kunne yde det ekstra, der skal til for at ‘overleve’. Desværre så husker hjernen rigtig godt, dét vi har opfattet som værende farlige situationer. Derfor beskytter hjernen os ved at finde andre lignende situationer, som minder om noget, der har været lagret som farligt, og hermed er der skabt et angstmønster. Dette kan skabe en del udfordringer, idet man kan forbinde følelsesmæssig smerte med reel fysisk fare. Dette kommer til udtryk, når man ikke tør gå efter drømmen, eller udfordre sig selv uden for sin comfortzone.

OBLIGATION

Obligation udvikles tidligt i livet. Allerede som børn, bliver vi fortalt af de vokse, hvad vi bør føle, og hvilket ansvar vi har. Nogle oplever, at det har været meget styrende i deres opvækst, gennem regler, pligter og forventninger.

Obligation skaber en sammensmeltning af ‘jeg skal’ og ‘at tjene’ – man skal yde for at nyde. Det kan umiddelbart virke negativt, men faktisk så er mennesker dybt afhængige af kontraster i en indlæringsfase. For de fleste er frihed en selvfølge, men for dem der har prøvet at blive frihedsberøvet, som enten soldat, indsat i et fængsel eller lignende, vil man typisk værdsætte frihed mere. Kunsten består i at kunne afbalancere Obligation overfor Motivation. Det er ikke muligt at være top motiveret hvis man føler at man burde og skal. Derfor kan Obligation være yderst hæmmende for succes og glæde i alle livet aspekter.

CHOCK/CONFUSION

Chock/Confusion skaber forvirring, om man skal forsøge at bevare sine overbevisninger, eller om man skal overgive sig til den nye virkelighed. Nogle mennesker hævder, at forandring fryder, men i virkeligheden er det de færreste, der går gennem en forandring uden at mærke jorden ryste under dem.

På disse states er man i en passiv fase, hvor kroppen, sindet og sjælen skal orientere sig på ny. Man mærker ikke det man plejer. Den energi som kroppen normalt kræver for at have overskud, går i stedet til tankerne og de frustrerende følelser. Dette giver sig fysisk til udtryk ved hovedpine, træthed, forhøjet blodtryk, mave/tarm problemer ol. Man kan føle sig lammet følelsesmæssigt, man har svært ved at mærke nuancer og de naturlige behov.

CONFLICT

Conflict states handler om, at vores indre konflikter bliver til vrede og sorg, som ikke længere kan holdes i kroppen. De negative følelser og tanker er som gift i vores system, hvis man ikke bearbejder dem.

På disse states er der typisk en del aggression. Vrede er en kraftfuld energi der, blandt andet, hjælper os med at rydde ud i alt det dårlige. Nogle reagerer kraftigere end andre. På disse states er man pirrelig, og vil ubevidst eller bevidst søge konflikter. Hvis man shopper på Conflict, skaber man tydelige stress tilstande. Man kan opleve dårlig hukommelse, at være let til tårer, manglende energi og appetit og have en tendens til overspringshandlinger.

DESTRUCTION

Destruction states er der, hvor jeg’et bliver nedbrudt således, at et nyt kan genopstå. Det er ikke hele jeg’et der ødelægges, men den del som ikke længere kan eksistere på grund af virkeligheden.

Disse states tjener et godt formål, men er bestemt ikke rare at være på. De skaber en følelse af at være intet værd og forkert. Det er i Destruction tilstanden, at man mærker en seriøs form for angst og frygt. Livsfundamentet er styrtet sammen, og dermed er den bærende del af egoet ikke længere tilstede. Destruction tilstanden er der hvor depressionerne opstår. Nogle mennesker mærker vrede mod verden og desværre også mod sig selv.

ZERO

Zero states beskrives bedst som en måling for ulykkelighed, dvs. graden af hvor slemt man har det. Zero states føles som det værste, bunden af bunden. Zero definerer den nederste grænse, vi har i vores psyke og følelser.

Det eneste der råber i sindet og ens ego, er de store eksistentielle stemmer. Er der en Gud? Er der en mening med livet? Er dette min skæbne? Findes der karma? Hvad sker der hvis jeg tager mit eget liv? I sidste ende er troen, det eneste vi har tilbage, når alt er væk. På disse Zero states kredser tankerne om at tage sit eget liv. Nogle mennesker oplever at være på disse states flere gange i livet. Nogle mennesker flere gange om året. Det er især omkring december, at flere snuser til Zero states. Selvom disse states virker barske, er de ikke farlige, så længe man hurtigt kommer ud af dem igen.

Kontakt os her

Hvis du har et spørgsmål er du velkommen til at smide en besked her. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

© Emographics 2020

Log in with your credentials

Forgot your details?